تماس با ما

جهت برقراری ارتباط با تیم شال رنگی برای بحث تبلیغات و ارسال نظرات می‌توانید از ایمیل یا فرم زیر استفاده کنید.

contact{@}shalrangi.ir